Salt grundvatten i Stockholms läns kust- och skärgårdsområden

Länsstyrelsen i Stockholms län har under 2003 utvecklat en metodik för övervakning av salt grundvatten i bergborrade brunnar i länets kust- och skärgårdsområden och genomfört en första provtagningsomgång inom åtta utvalda övervakningsområden. Arbetet ingår som en del i det regionala miljöövervakningsprogrammet som Länsstyrelsen bedriver med stöd från Naturvårdsverket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__23&context=39