Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hur mår vattendragen? Undersökningar av bottenfauna i vattendrag i Stockholms län år 2000

I denna rapport presenteras miljökvaliteten i länets vattendrag med hjälp av resultaten från en undersökning av bottenfaunan i 36 vattendrag. Undersökningen syftade till att karaktärisera biologisk status och mångfald men den ger även värdefull information om vattenkvaliteten i undersökta vattendrag. Rapporten är en del i Länsstyrelsens utvärdering av riks- och länsinventeringen av sjöar och vattendrag år 2000 i Stockholms län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__9&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss