Förorenade områden - inventering av oljedepåer i Stockholms län

Denna inventering omfattar nedlagda civila oljedepåer i Stockholms län. Inventeringen resulterade i elva områden där depåverksamhet bedrivits, och dessa har inventerats och riskklassats enligt MIFO fas 1 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__19&context=39