Bottenfauna i Stockholms län 2004 - en undersökning av bottenfaunan i 6 sjöar och 17 vattendrag i Stockholms län

Provtagningarna utfördes under maj 2004. Bottenfaunan har bedömts med avseende på försurning, näringsämnesbelastning och naturvärde. I de fall provlokalerna har undersökts tidigare så har dessa resultat jämförts med resultaten från årets undersökning. Särskild vikt har lagts vid identifiering av ovanliga arters förekomst vid årets och tidigare undersökningar, samt eventuellt förhöjda naturvärden på lokalerna med avseende på bottenfaunan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__2&context=39