Tungmetaller i väggmossa i Stockholms län - provtagning från 2000, jämförelse med resultat från 1990 och 1995

Föreliggande rapport är den tredje i ordningen som beskriver tungmetallhalter i väggmossa i Stockholms län. Den första rapporten behandlade förhållandena år 1990 och den andra rapporten beskrev förhållandena år 1995. I den här rapporten beskrivs förhållandena år 2000, och jämförelser görs med åren 1990 och 1995.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__26&context=39