Förorenade områden – träimpregneringsbranschen

Rapporten behandlar inventeringen av tidigare och nuvarande verksamheter inom träimpregneringsbranschen som kan ha förorsakat föroreningar i mark, grundvatten, ytvatten eller sediment. Inventeringen resulterade i 46 identifierade områden där föroreningar är kända eller där man kan misstänka att det kan finnas föroreningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__19&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss