Fisk från Mälaren - bra mat

Gädda, gös och abborre infångades under 2001 från olika delar av Mälaren. Koncentrationen av ett antal metaller och stabila organiska ämnen bestämdes i muskel- och levervävnad. Inom respektive art var fiskarna lika stora och av samma kön (honor). Tyngdpunkten lades på analyser av kvicksilver och PCB (polyklorerade bifenyler). Sammanlagt har 130 fiskar från 6 fjärdar i Mälaren analyserats. Dessutom bestämdes dioxinhalten i ett samlingsprov av muskelvävnad från 10 ålar fångade i Galten, som är den västra bassängen av Mälaren. Även kvicksilverhalten undersöktes i varje år. Broschyren är utgiven av Mälarens vattenvårdsförbund.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__9&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss