Rätten till sitt eget liv

Länsstyrelsen fick i februari regeringens uppdrag att påskynda arbetet med att finna en lösning på skyddat boende för utsatta flickor i patriarkala familjer. Efter det tragiska mordet på Fadime Sahindal har regeringen vidtagit en rad åtgärder på nationell nivå för att förhindra fortsatta våldsdåd. Ytterst är det dock kommunernas ansvar att de hotade flickorna får adekvat skydd och hjälp. Vi har under våren samlat in synpunkter och erfarenheter från ideella organisationer, socialtjänst, polis, skolor, ungdomsmottagningar och andra sakkunniga på frågan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002__5&context=39