Kartläggning av buller - en metod för Stockholms län

Denna rapport beskriver ett projekt som bedrivits i syfte att utveckla en metod som kan användas vid bullerkartläggningar. Den framtagna metoden och resultaten från den genomförda kartläggningen av bullersituationen i Huddinge kommun, som gjorts för att testa metoden, presenteras i rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Folkhälsa
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002__2&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss