Småsvalting i Mälaren - bestånden i Asknäsviken/Sandudden, Gräsholmen, Herrmet och Lundhagsbadet

Småsvaltingen är en undervattensväxt. I artdatabankens nationella rödlista klassas den som starkt hotad. Den fanns tidigare på många platser i Mälaren men minskade kraftigt i antal under andra halvan av 1900-talet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__13&context=39