Samråd om regionala utsläppsmål - delmål för Stockholms län. En vidareutveckling av miljövårdsprogram 2000

Denna samrådshandling innehåller förslag till regionala utsläppsmål. Förslagen avser några av de utsläppsminskningar som behöver göras inom den närmaste tioårsperioden för att de regionalt och nationellt antagna miljökvalitetsmålen ska kunna nås inom en generation.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__3&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss