Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Stockholms län

Riksintressen är viktiga instrument för att göra avvägningar och prioriteringar i markanvändningsfrågor, inte minst i den kommunala översiktsplaneringen. Riksintressen utpekas inom en rad olika områden, både för bevarandevärden och exploateringsintressen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__15&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss