Inventering av fladdermöss 2000 - regional fladdermusövervakning i Stockholms och Uppsala län

Inventeringen utgör en del av länsstyrelsernas övervakning av biologisk mångfald och har finansierats med statliga medel för regional miljöövervakning. Syftet med projektet är att studera hur förekomsten av regionens fladdermusarter varierar för att i framtiden kunna använda fladdermöss som indikatorer på förändringar i landskapet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__8&context=39