Ängs- och hagmarker i Stockholms län - igenväxning, röjning och exploatering, förändringar 1999 jämfört med 1981/86.

Den här rapporten beskriver utvecklingen i ängs- och hagmarker i Stockholms län mellan 1981/86 och 1999 vad gäller igenväxning, röjning och exploatering. Studien är koncentrerad till de naturliga fodermarker som ingår i ängs- och hagmarksinventeringen från 1987-1991. Den metod som använts inbegriper flygbildstolkning och bearbetningar med hjälp av geografiska informationssystem.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__1&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss