Trafikbuller och planering 4

För att förbättra kunskapen om hur boende, som utsätts för höga trafikbullernivåer upplever bullerstörningen har en enkätstudie utförts. I Stockholms län och Uppsala län har cirka 3 300 boende i hus byggda 1999-2009 erhållit enkäten. 2 354 svar erhölls, vilket är en svarsfrekvens på 72 procent.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Folkhälsa
  • Kulturmiljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__104&context=39