Samordnad övervakning av barrförluster i Stockholms län

I föreliggande rapport behandlas de skogsytor som för närvarande är i drift i länet. Frågan ställs om de är representativa för länets skogar i jämförelse med vad som framgår ur data från ståndortskarteringen och riksskogskarteringen. Ett stort antal faktorer som kan påverka barrförlusterna analyseras för att se om några orsakssamband kan urskiljas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000__13&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss