Radon i bostäder

Denna rapport redovisar en uppföljning och utvärdering av kommunernas arbete med radonfrågor. Den visar en nulägesbeskrivning samt jämförelser med de, numera tidsatta, mål som finns för detta arbete. Under våren 1999 skickades en enkät ut till kommunernas miljökontor eller motsvarande. Frågor som ställdes gällde bland annat hur långt man kommit med arbetet att spåra radonhus och när detta arbete beräknas vara klart. Frågor ställdes också om kommunernas arbetssätt för att få till stånd mätningar och saneringar samt om miljöbalken medfört ändringar i arbetssättet. Dessutom ställdes frågor när det gäller kommunernas hantering för att förebygga höga radonhalter i nya hus. Kommunernas svar på dessa frågor har varit grunden till texterna i denna rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000__8&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss