Grönlingen i Igelbäcken - en fiskeribiologisk inventering

Rapporten utgör ett värdefullt underlag i arbetet med att öka kunskapen om Igelbäckens biologiska värden och i detta fall förekomsten av den i Sverige skyddsvärda och rödlistade fiskarten grönling.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000__4&context=39