Luftföroreningar i Stockholms län, oktober 1997 - september 1998

Denna rapport är den sjätte i ordningen som beskriver nedfallet av svavel och kväve samt markvattenförhållanden och lufthalter vid de provytor som drivs kontinuerligt i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999__5&context=39