Vegetation i trösklade havsvikar i Stockholms län

Trösklade havsvikar är produktiva miljöer som ofta är mycket viktiga reproduktions-, uppväxt- och födolokaler bland annat för skärgårdens fisk- och fågelfauna. Vikarna utgör också ett livsrum för flera växtarter bland vilka kransalger bör nämnas, en växtgrupp med många hotade och sällsynta arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997__3&context=39