Svavel- och kvävenedfallet över Stockholms län - beräkningar för 1994/95

Trots att utsläppen av svavel och kväve i länet har minskat, är nedfallet av dessa ämnen fortfarande för högt för känsliga marker. Nedfallet sker dels med nederbörden, dels genom fastläggning av gaser och partiklar på mark och vegetation. Förhållandena i länet har i viss utsträckning följts under 80-talet och mera systematiskt under 90-talet. I dagsläget drivs de flesta av nedfallsmätningarna i länet av Länsstyrelsen och av Stockholms läns luftvårdsförbund.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997__1&context=39