Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Statistik över resultatet av den landsomfattande inventeringen av ängs- och hagmarker i Sverige.

Föreliggande sammanställning omfattar endast statistik över resultatet av länsstyrelsernas inventering av ängs- och hagmarker. Själva inventeringen genomfördes under åren 1987--1992. Länsstyrelserna har därefter sammanställt resultatet i länsrapporter och kommunrapporter. Flertalet länsstyrelser har nu tryckt och distribuerat sina rapporter. Några länsrapporter föreligger fortfarande endast i manus. Denna sammanställning bygger på redovisning från länsstyrelserna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landsbygd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=757&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss