Vass som indikator på stranderosion längs farled i Stockholms skärgård

Som en följd av övergödning har vassen brett ut sig i Östersjön. Däremot har en tillbakagång noterats längs stränderna intill farleder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992__4&context=39