Farledsstränders erosionskänslighet - inventering av strandtyper och skador i Stockholms skärgård

Slutrapport för det arbete som initierats av Länsstyrelsens miljövårdsenhet och som avser kartläggning av strandmaterial och erosionsskador längs de större farlederna till Stockholm.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992__1&context=39