Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fitunaån - vattenkvalitet och närsalttransporter i ån 1987-1990

Finns endast som pdf Ur förordet (1991-12-20): Fitunaån ligger i Nynäshamns kommun. Ån rinner genom Sorundas jordbruksbygder och mynnar i Mörkarfjärden. Odlingslandskapet kring ån har gamla anor och stora delar är av riksintresse för kulturminnesvården. Nedre delen av Fitunaån är en av Stockholms läns viktigaste havsöringsåar med ett stort bestånd av en egen unik stam. I samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen genomfördes under 1987 en vattenkemisk undersökning i Fitunaån. Resultatet av denna undersökning och recipientkontrolldata för åren 1988-1990 redovisas i föreliggande rapport. Rappporten beskriver de vattenkemiska förhållandena i Fitunaåns vattensystem samt redovisar i ån transporterade mängder närsalter och hur dessa fördelar sig på olika källor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1991
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1991__2&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss