En vattenkemisk jämförande studie av Igelbäcken och Bällstaån våren 1991

Finns endast som pdf. Rapporten presenterar resultaten från vattenkemiska undersökningar utförda våren 1991 av två vattendrag, varav ett relativt rent (Igelbäcken) och ett kraftigt förorenat (Bällstaån). Rapporten är skriven av Marianne Ahlfeld som redovisning av ett projektarbete på Limnologiska institutionen, Uppsala universitet. [Igelbäcken är hemvist för den sällsynta fisken grönling, och är sedan 2004-2005 naturreservat i Solna och Sundbybergs kommuner. År 2006 inrättade Stockholms stad ett kulturreservat längs åns sträckning på Järvafältet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1991
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1991__1&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss