Försurning och förorening i Husbyån och Lännåkersbäcken - en studie av bottenfauna oktober-november 1989

Målet med arbetet är att genom studier av bottenfaunan få en bild av hur påverkad Husbyån och Lännåkersbäcken är av utifrån tillförda föroreningar. Erfarenheterna visar att det biologiska livet ger en god bild av föroreningssituationen under året i ett vattensystem. Fysikalisk-kemisk vattenundersökning visar däremot den för provtagningstillfället aktuella situationen. De olika undersökningsmetoderna kan ses som ett komplement till varandra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1990
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1990__2&context=39