Försurning och förorening i 13 kustnära sjöar i Stockholms län

Syftet med den här rapporten är att via bottenfaunans artsammansättning bedöma försurnings, förorenings- och näringssituationen i sjöarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1990
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1990__3&context=39