Kalkningseffekter i Åvaån - en studie av bottenfauna hösten 1987

Åvaån i Tyresö kommun är ett vattensystem av stort limnologiskt och fiskebiologiskt intresse. Åns nedre delar innehåller värdefulla lekplatser för en naturlig stam av havsvandrande öring. Sedan 1920- talet har omfattande forskning bedrivits främst inriktad på fiskebiologi, men har successivt fått en delvis annan prägel med studier av försurning, kvicksilverpåverkan och kalkningseffekter som huvudmoment.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1988
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1988__2&context=39