Hur mår Vitsån? - En studie av bottenfauna hösten 1987

Vitsåns norra gren är näringsfattig och försurad och två av sjöarna (Öran och Långsjön) är kalkade. Den södra grenen är betydligt näringsrikare och rinner ihop med Örangrenen strax nedströms Fors reningsverk. Undersökningar har visat att Vitsån i sina nedre delar är kraftigt påverkad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1988
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1988__3&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss