Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hur mår Vitsån? - En studie av bottenfauna hösten 1987

Vitsåns norra gren är näringsfattig och försurad och två av sjöarna (Öran och Långsjön) är kalkade. Den södra grenen är betydligt näringsrikare och rinner ihop med Örangrenen strax nedströms Fors reningsverk. Undersökningar har visat att Vitsån i sina nedre delar är kraftigt påverkad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1988
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1988__3&context=39