Vattendragsutredning. Norrby Kyrkskogs naturreservat

Norrby Kyrkskog Naturreservat är beläget i Strängnäs kommun utanför Abborrberget. Reservatet är ett uppskattat turistmål med kända terrestra naturvärden. Det vattendrag som rinner genom reservatet och mynnar i Mälaren har inte undersökt tidigare och det hanteras inte i reservatsbeslut eller skötselplan. Därför genomförde länsstyrelsen en vattendragsundersökning våren 2024 för att få ökad kunskap om naturreservatets naturvärden.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=322&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss