Underlag till vetenskapligt program. Inför arkeologiska undersökningar längs Ostlänken.

Syftet med förundersökningen var att ge länsstyrelserna ett underlag för att inför arkeologiska undersökningar inom Ostlänkens sträckning ange övergripande vetenskaplig inriktning, syfte, ambitionsnivå och målgrupper samt ge anvisningar om vetenskapliga fördjupningar. I uppdraget ingick att, utifrån fornlämningarna och fornlämningsmiljöerna inom Ostlänkens sträckning och deras kulturhistoriska sammanhang, identifiera och formulera övergripande teman, arkeologiska teman, kunskapsunderlag och relevanta frågeställningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=210&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss