Provfiske i Trosaån - Eftersökning av mal Silurus glanis

Länsstyrelsen i Södermanlands län fick under hösten 2022 in en rapport om mal Silurus glanis (NT) i Trosaån. Trosaån är ett vattensystem där mal inte förekommer och fyndet behövde därför följas upp för validering. Fyndet gjordes i samband med entreprenad vid åtgärdande av vandringshinder i höjd med Vagnhärad. Det fanns inga fotografier och fisken hade inte heller fångats in för artbestämning. Beskrivningen, som gjordes från land, var av en cirka 30 centimeter lång, mörk fisk med attribut som stämde överens med antingen mal eller lake Lota lota (NT), vilket är en vanlig förväxlingsart, se figur 1. Laken har dock tydliga skillnader då den bland annat har en ryggfena som löper utmed ryggen längs stjärtspolen, endast en skäggtöm på underkäken samt annorlunda bukfenor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=230&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss