Måsar, trutar och tärnor på fågelskär i Mälaren 1970-2020

Rapporten redovisar en jämförelse av data från pågående övervakning med tidigare inventeringar i två olika delar av sjön. Inventeringarna har bedrivits under olika förutsättningar och med delvis olika metoder vilket är en omständighet som måste beaktas, både i arbetet med jämförelsen och i tolkningen av resultaten. Ett syfte med jämförelsen är att få en bild av arternas utveckling i Mälaren och hur väl den bilden stämmer med vad som är känt om utvecklingen generellt i Sverige. Detta är ett led i arbetet med att utvärdera och kvalitetssäkra den metod som används i pågående övervakning.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=274&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss