Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av stormusslor 2023 - Naturvärden i Södermanlands län

Kunskap om hotade arters utbredning är avgörande för ett effektivt bevarandearbete. Det är grunden till åtgärdsarbete, skydd av områden och handläggning av ärenden som riskerar att påverka hotade arter och dess livsmiljöer negativt. I Södermanlands län har det de senaste 20 åren genomförts ett antal omfattande inventeringar av stormusslor med tjockskalig målarmussla Unio crassus (CR) som målart. Det finns dock en del kunskapsluckor i sträckor som inte inventerats men som geografiskt sätt är intressanta med tanke på konnektivitet till kända förekomster. Övriga arter av stormusslor är också viktiga att känna till utredningen för då de dels är viktiga för ekosystemet som stort samtidigt som vissa av dem är rödlistade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=269&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss