Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förekomst av miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag i Södermanlands län år 2022

Under hösten 2022 genomförde Länsstyrelsen Södermanland med finansiering från EU-projektet LIFE IP Rich Waters en undersökning av fisk i 20 av länets sjöar och vattendrag. Analyserna omfattade metaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), polyklorerade bifenyler (PCB), dioxiner, ftalater, bromerade flamskyddsmedel samt per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS). PFAS-resultaten har redovisats separat i rapport ”Förekomst av PFAS-ämnen i fisk från sjöar och vattendrag i Södermanlands län år 2022”. I denna rapport redovisas resultaten för övriga analysparametrar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=288&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss