Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Båtelfiske längs kusten i Södermanlands län 2022

Vatten och fiskevårdskonsult (VFK) har för andra året i rad utfört inventeringar av fisk i Södermanlands kust på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län via båtelfiske. Att följa upp utvecklingen av arter, utbredning och storleksfördelning är viktigt för den löpande förvaltningen av kustmiljöer då det inte bara visar på status för respektive fiskart utan även på hur läget för hela ekosystemet är. Framför allt i arbetet med åtgärdsprogram för ålgräsängar, sällsynta kransalger samt vimma, id och tumlare är det viktigt att få en bättre förståelse för hur kustens fiskbestånd utvecklas över tid. Under årets båtelfiske var ett stort fokus på att lägga grunden för en löpande uppföljning av hur anlagda våtmarker i kusten påverkar rovfiskbestånden i närområdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=207&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss