Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Våtmarksutredningar vid Södra Kärrlången och Kvarnsjön

Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar med åtgärdsprogrammet för hotade makrofyter i permanenta vatten där arterna styvnate, spetsnate, bandnate, uddnate och uddslinke är aktuella för länet. Tidigare har även arten sjönajas omfattats av ett åtgärdsprogram men i Södermanlands län gynnas den av de åtgärder som utförs för styvnate och uddslinke då de delar utbredningsområde. Södra Kärrlången och Kvarnsjön är viktiga lokaler för styvnate, spetsnate, uddnate och uddslinke. Södra Kärrlången är även ett Natura-2000 område med höga naturvärden. I områdets bevarandeplan finns det uttryckt ett behov av att höja vattennivåerna för att gynna särskilt viktiga arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Friluftsliv
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=78&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss