Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strategi för utsättning av flodkräfta i Södermanlands län

Flodkräftan är den enda inhemska limniska kräftan i Sverige. Arten är akut hotad och på fortsatt tillbakagång på grund av den invasiva amerikanska signalkräftan och den kräftpest som denna sprider. I Södermanlands län finns ca. 18 kända lokaler med flodkräfta varav 12 följdes upp med provfisken under 2022. Endast en av dessa lokaler finns inom skyddade områden. Genom att plantera ut flodkräfta i sjöar som befinner sig i skyddade områden kan Länsstyrelsen säkerställa att det finns säkerhetspopulationer som inte är beroende av enskilda markägares inställning till bevarande av arten. Målet är att inom de närmsta åren fördubbla antalet kända lokaler i länet till 40 stycken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=145&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss