Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Handbok för skötsel och restaurering av rikkärr

Rikkärr är en våtmarkstyp som är unik för sin stora artmångfald av ovanliga arter varav orkidéerna är de mest kända. Rikkärren är hotade av utdikning, upphörd hävd och övergödning. För att motverka försämringen startade Naturvårdsverket ett åtgärdsprogram för rikkärr 2006. Denna handbok ger en sammanställning av några av de erfarenheter som har förvärvats under arbetet inom åtgärdsprogrammet. Den beskriver hur man kan bedriva projekt i rikkärrsmiljöer från planering till uppföljning och utvärdering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Växtodling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=314&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss