Torsholmen - Inventering av områdets svampar

Torsholmen ingår i Stora Härnöns naturreservat, vilket bildades 2009. Orsaken till skyddet är den gamla skogen på Härnön och på Torsholmen samt de varierade naturtyperna i området. På Torsholmen har det tidigare påträffats intressanta svampar och inför revideringen av skötselplanen för reservatet har Länsstyrelsens velat ha en kompletterande svampinventering på Torsholmen. Uppdraget har gått till konsultföretaget Linnea – Natur och Ekologi som genom Hans Rydberg genomfört inventeringen och sammanfattat resultatet i föreliggande rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Klimat
  • Friluftsliv
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skogsbruk
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=10&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss