Slutrapport Mal i Båven 2019 - En telemetristudie

Malbeståndet i Båven är ett av få självreproducerande bestånd i Sverige, och har mycket högt bevarandevärde. De senaste årens studier av malen i Båven har ökat kunskapsnivån kring malens biologi avsevärt och gett ett viktigt underlag för arbetet med bevarandeåtgärder för denna sårbara art. Men det finns fortfarande många kunskapsluckor. Syftet med det aktuella projektet var att dokumentera malens beteende och habitatval över längre tid, så att denna kunskap kan användas i åtgärdsarbetet för arten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=42&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss