Regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet 2021

Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Den innehåller bland annat regionala mål och prioriteringar för perioden, och olika urvalskriterier som gör att vi kan prioritera de ansökningar som gör mest samhälls- och miljönytta. Handlingsplanen gäller även för förlängningsåren 2021-2022. Handlingsplanen ska bidra till effektivitet, likabehandling och transparens i handläggningen av ärenden. Den ska också öka måluppfyllelsen och bidra till att pengarna hamnar där de gör störst nytta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2021__6&context=32