Provfiske av två grunda havsvikar samt uppföljning av raggsträfsefynd i Södermanlands län. Undersökningar sommaren 2019.

Grunda vikmiljöer i Östersjön är i regel mycket viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för varmvattensgynnade fiskarter som abborre, gädda och cyprinider. Här finns substrat för lek, skyddande växtlighet, föda för de snabbt växande fiskynglen och, i opåverkade områden, en lämplig uppväxtmiljö vad gäller fysikaliska och vattenkemiska betingelser. Kransalgen raggsträfse (Chara horrida) räknas som endemisk i Östersjön och troligen finns över 90 % av världspopulationen längs den svenska kusten. Arten förekommer från Upplandskusten ner till gränsen mellan Skåne och Blekinge. Raggsträfse växer huvudsakligen på mjuka bottnar i vind- och vågskyddade vikar. Raggsträfse är sannolikt den kransalg som är mest känslig för övergödning och störningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Skärgård
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2021_1_2&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss