Marina naturvärden i Södermanland. Fastlandskusten från Hökö till Tullgarnsviken 2018

I denna rapport presenteras marina naturvärden längs fastlandskusten från Hökö till Tullgarnsviken i Trosa kommun. Denna rapport är den tredje rapporten av grunda marina naturvärden i Södermanlands län. Den kommer bland annat att ligga till grund för det fortsatta arbetet med marint områdesskydd inom länet. Inventeringens syfte var att identifiera, avgränsa och naturvärdesbedöma inventeringsområdets grunda marina naturvärdesobjekt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2020_13&context=32