Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Malen - Sörmlands jätte

År 2017 till 2019 drev Sportfiskarna projektet Malen- Sörmlands jätte, medfinansierat av Nyköpings, Katrineholms, Gnestas och Flens kommuner samt Sörmlands sparbank. Projektet delfinansierades även via LONA-bidrag. Projektet syftade på att öka kunskapen kring malen i Nyköpingsåns vattensystem som är världens nordligaste population. Projektet fokuserade på att kartera lämpliga miljöer inom vattensystemet, att utföra temperaturanalyser i dessa miljöer, utföra och utvärdera beståndsförstärkande åtgärder samt att kartlägga vandringshinder inom Nyköpingsåns vattensystem. Resultaten presenteras som fyra delrapporter i föreliggande slutrapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Miljö
  • Miljömål
  • Skyddad natur
  • Skärgård
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2021_17&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss