Undersökning av malmiljöer i Båven med ARIS och ROV 2017 – 2018

Under 2017 och 2018 har lekmiljöer undersökts i Båven för att få mer information om malens beteende och val av miljö för leken. Förhoppningen var att kunna dokumentera malar som leker. Både akustisk kamera (ARIS), miniubåt (ROV) samt elfiskebåt och radiopejling av tidigare märkta malar har använts. Sedan tidigare finns en rapport med test av metoderna ARIS och elfiskebåt (Mal i Båven 2017 – Inventeringsstudier i lekområden, Länsstyrelsens rapport 2018:3). I denna rapport presenteras nya erfarenheter från att använda miniubåt (ROV) och ARIS, tillsammans med andra erfarenheter och lärdomar. Bland annat beskrivning av den hittills så okända miljön under de mäktiga gungflyna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Fiske
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2020_5_1&context=32