Undersökning av malmiljöer i Båven med ARIS och ROV 2017 – 2018. Populationsinventering och reproduktionsstudier med ultraljud och miniubåt.

Under 2017 och 2018 har malens lekmiljöer i Båven undersökts med hjälp av akustisk kamera (ARIS) och miniubåt (ROV). Syftet med undersökningarna var att få mer kunskap om malens beteende och val av miljö för leken. Förhoppningen var även att kunna dokumentera malar som leker. I denna rapport presenteras erfarenheter och lärdomar från dessa undersökningar, bland annat med beskrivning av den hittills så okända miljön under de mäktiga gungflyna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2020_5_2&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss