Bostadsmarknadsenkäten Södermanlands län 2020

Varje år besvarar kommunerna i länet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden och att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling. Boverket utformar enkätens frågor. Länsstyrelserna svarar för kontakterna med kommunerna och det regionala arbetet kring enkätinsamlingen. Detta är en sammanställning av ett urval av de svar som länets nio kommuner lämnat. Alla beskrivningar och kommentarer är kommunernas egna. Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden presenteras i en särskild rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=120&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss