Aktuella vädervarningar i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Biotopkartering i Kilaåns avrinningsområde 2019

Biotopkartering har under delar av 2019 utförts i Kilaån och dess tillflöden enligt biotopkarteringsmetoden ”Biotopkartering vattendrag: Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag 2017:09” (Gustafsson 2017). Syftet var att kvalitativt och kvantitativt beskriva vattenförekomsternas och närmiljöns morfologiska och fysiska egenskaper. Målsättningen var att statusklassa vattenförekomsterna enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömnings-grunder (HVMFS 2013:19 rev 2019) samt ta fram underlag för eventuella åtgärder för att återskapa förhållanden som gynnar vattendragens ekologi.

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=D_2019__6&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss